Cumana Silverado

Cumana Silverado endler Poecilia Wingei

 

N-Klasse

Oorspronkelijk gevangen in Venezuela, Cumana, Cumana City door Philippe Voisin in 2013.

 

 

Dit is een Endler met een bijzondere zilvere kleur met blauwe gloed, groen/rode aftekening vanaf de staartwortel. De staartvin is rood gezoomd.

 

Verkregen via Leo v/d Meer en Arie de Koning

Phillipe Voisin > Paul Eijkhout > Arie de Koning / Leo v/d Meer > Slingerguppy

 

In kweek sinds Juli 2016

 

 

ERU geregistreerd.

 

 

 

 

 

 

N -Class

Originally collected in Venezuela, Cumana, Cumana City by Philippe Voisin in 2013.

 

This is an Endler with a special silver color with blue glow, green / red markings from the root. The tail fin is edged red.

 

Obtained by Leo v / d Meer and Arie de Koning

Phillipe Voisin > Paul Eijkhout > Arie de Koning / Leo v/d Meer > Slingerguppy

 

In fishroom since July 2016

 

 

 

ERU registered.